Bireysel Psikoterapi

Bireyin yaşadığı semptomlar sonucu başvuru dışında, bireyin kendini tanıma, kendini fark etme, içsel çatışmalarını çözümleme, kaliteli yaşam sürme gibi sebeplerle de psikoterapi süreci başlayabilir. Bireysel psikoterapi, kişinin eleştirilmediği, yargılanmadan dinlendiği, anlaşıldığı ve yönlendirilmediği bir yolculuktur. Koruyu ve önleyici yaklaşımıyla da daha huzurlu bir hayat oluşturulabilir.

Kurumsal Danışmanlık

Günün çoğu zamanının iş ortamında geçtiği düşünüldüğünde, ruhsallıkla iş verimliliğinin birbirlerini etkilemesi olasıdır. Kurumlara verilen psikolojik danışmanlıkla örgüt psikolojisi alanında, bireyin mutluluğu ile verimlilik arasındaki ilişkinin sağlanması; performans ve motivasyon arttırılması; çalışanların güdülenmesi, iş doyumu ve çalışanlar arası profesyonel ilişkinin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Online Psikoterapi

Gelenekselleşmiş terapi ortamlarından farklı olan, ancak psikoterapinin getirdiği kurallar ve etik çerçevelere bağlı programlar veya e-posta ile gerçekleştirilen terapi çeşididir. Terapiste gitmeye vakit ayıramayan veya bulunduğu bölgede güvenilebilecek ve yetkin olduğu düşünülen uzman bulunmadığında yardımcı olmaktadır.

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikoterapötik süreç içerisinde başvurulan, tanıyı kolaylaştırma ve desteklemeye yarayan; kişinin ruhsallığını, davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ölçümleyen; danışana yönelik tedavi planlanırken ve hedef belirlenirken, danışanı daha yakından tanımak amacıyla yapılan objektif ve projektif testlerin uygulanması ve yorumlanmasıdır.

Bu dünyada yaşarken, zaman zaman ona ayak uyduramadığımızı düşündüğümüz anlar olabilir. Her şeyin çok fazla ya da çok az geldiği anlar olabilir. Eskisinden farklı hissettiğimiz, ya geride kaldığımız, ya da ileriden gittiğimiz; sınırlandırıldığımızı/kısıtlandığımızı hissettiğimiz veya gülemediğimiz, gülümsemek istemediğimiz, dışarı çıkamadığımız, beynimizin düşüncelerle dolu olduğu, kafamızdaki sesleri bir türlü susturamadığımız, kalp çarpıntımızı ve nefes hızımızı yavaşlatamadığımızı hissettiğimiz, özlediğimiz şeylerin olduğunu, bırakıp gidenlerin ardından kaldığımız, yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadığımız, plan yapamadığımız, yarını düşünemediğimiz… Psikoterapi böyle anlarda, siz kendinizi derinlemesine tanırken, içinde bulunduğunuz hayata ayak uydurmaya ve sorunlarınızın üstesinden gelmeye çalışırken size yolunuzda eşlik edendir. Daha işlevsel ve farklı çözüm yolları bulmanızı sağlayan süreçtir. Değiştirmek istediğiniz şeylerde bunun için kendinize yöntemler bulmanızı sağlayandır. Yolculuktur... İç sesinizi konuşturmaya hazır olduğunuzda ve kendinizle tanışmak istediğinizde…

Güncel yazılar

Benimle iletişime geçin

Psikoterapi seansı almak, danışmanlık ve diğer tüm sorularınız için iletişim bilgilerini veya iletişim formunu kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapacağım.