25 Eylül 2017

Psikoterapi

bireysel

Bireysel Psikoterapi

Bireyin yaşadığı semptomlar sonucu başvuru dışında, bireyin kendini tanıma, kendini fark etme, içsel çatışmalarını çözümleme, kaliteli yaşam sürme gibi sebeplerle de psikoterapi süreci başlayabilir.

Bireysel psikoterapi, kişinin eleştirilmediği, yargılanmadan dinlendiği, anlaşıldığı ve yönlendirilmediği bir yolculuktur.

Koruyu ve önleyici yaklaşımıyla da daha huzurlu bir hayat oluşturulabilir.

Kurumsal Danışmanlık

Günün çoğu zamanının iş ortamında geçtiği düşünüldüğünde, ruhsallıkla iş verimliliğinin birbirlerini etkilemesi olasıdır.

Kurumlara verilen psikolojik danışmanlıkla örgüt psikolojisi alanında, bireyin mutluluğu ile verimlilik arasındaki ilişkinin sağlanması; performans ve motivasyon arttırılması; çalışanların güdülenmesi, iş doyumu ve çalışanlar arası profesyonel ilişkinin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

 

kurumsal
online

Online Psikoterapi

Gelenekselleşmiş terapi ortamlarından farklı olan, ancak psikoterapinin getirdiği kurallar ve etik çerçevelere bağlı programlar veya e-posta ile gerçekleştirilen terapi çeşididir.

Terapiste gitmeye vakit ayıramayan veya bulunduğu bölgede güvenilebilecek ve yetkin olduğu düşünülen uzman bulunmadığında yardımcı olmaktadır.

 

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikoterapötik süreç içerisinde başvurulan, tanıyı kolaylaştırma ve desteklemeye yarayan; kişinin ruhsallığını, davranışlarını ve zihinsel süreçlerini ölçümleyen; danışana yönelik tedavi planlanırken ve hedef belirlenirken, danışanı daha yakından tanımak amacıyla yapılan objektif ve projektif testlerin uygulanması ve yorumlanmasıdır.

Uygulanan testler:

  • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
  • TAT (Tematik Algı Testi)
  • CAT (Çocuk Algı Testi)
  • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
  • Denver II
  • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Koppitz Bir İnsan Çizme Testi, Bir Aile Çiz Testi
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  • Nöropsikolojik ve Bilişsel Testler: Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, Frostik Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Stroop Bilişsel Kontrol Testi, İşaretleme Testi (Cancellation Test), Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Serial Digit Learning

 

olcme-degerlendirme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir